Tänk på……

eija3333

– ÅR 2021 –

Redovisning av moms, skatter och avgifter ska ha gjorts senast den…

 18 januari  12 februari  12 mars
 12 april  12 maj  14 juni
 12 juli  17 augusti  13 september
 12 oktober  12 november  13 december

 Vi behöver Ert redovisningsmaterial inlämnat löpande i god tid, helst före den 15:e efter avslutad månad.

eija33