Tänk på……

eija3333

– ÅR 2022 –

Redovisning av moms, skatter och avgifter ska ha gjorts senast den…

 17 januari  14 februari  14 mars
 12 april  12 maj  13 juni
 12 juli  17 augusti  12 september
 12 oktober  14 november  12 december

 Vi behöver Ert redovisningsmaterial inlämnat löpande i god tid, helst före den 15:e efter avslutad månad.

eija33