Tänk på……

eija3333

– ÅR 2017 –

Redovisning av moms, skatter och avgifter ska ha gjorts senast den…

 17 januari  13 februari  13 mars
 12 april  12 maj  12 juni
 12 juli  17 augusti  12 september
 12 oktober  13 november  12 december

 

eija33