Tänk på……

eija3333

– ÅR 2024 –

Redovisning av moms, skatter och avgifter ska ha gjorts senast den…

 17 januari  12 februari  12 mars
 12 april  13 maj  12 juni
 12 juli  19 augusti  12 september
 14 oktober  12 november  12 december

 Vi behöver Ert redovisningsmaterial inlämnat löpande i god tid, helst före den 15:e efter avslutad månad.

eija33