Aktuella belopp

blomma1

Representation:

90:- exkl moms (2016)

 

Inkomst basbelopp:

2017, 61.500:-

2016, 59.300:-

 

raknemaskin1Arbetsgivaravgifter 2017, födda år:

-1937, 6,15%

1938-1951, 16,36%

1952- , 31,42%

Prisbasbelopp:

2017, 44.800:-

2016, 44.300:-

 

Mervärdesskatt:kinesisk-raknare-22

pålägg inkl moms

25%,      20%

12%,      10,7%

6%,      5,67%

 

Milersättning privatbil 18,50/mil (2017).

Förmånsbil 9,50 kr/mil (bensin) 6,50/mil (diesel),(2017).

 

Traktamente 2017:

Helt: 220:- (2016, 220:-)

Halvt: 110:- (2016, 110:-)

Natt: 110:- (2016, 110:-)

Efter 3 mån: 154:- (2016, 154:-)

Efter 2 år: 110:- (2016, 110:-)

 

blomma1011