Aktuella belopp

blomma1

Representation:

0:- (moms delvis avdragsgill)

Enklare förtäring 60:-

 

Basbelopp:

Inkomstbasbelopp 2019, 64.400:- (2018, 62.500:-)
Prisbasbelopp 2019, 46.500:-
Förhöjt prisbasbelopp 2019, 47.400:-

 

raknemaskin1Arbetsgivaravgifter 2019, födda år:

-1937, 6,15%

1938-1953, 16,36%

1954- , 31,42%

 

 

Mervärdesskatt:kinesisk-raknare-22

Påläggsmoms – Marginalmoms

        25%                          20%

        12%                       10,71%

          6%                        5,67%

 

Milersättning privatbil 18,50/mil (2019).

Förmånsbil 9,50 kr/mil (bensin) 6,50/mil (diesel),(2019).

 

Traktamente 2019:

Helt: 230:- (2018, 230:-)

Halvt: 115:- (2018, 115:-)

Natt: 115:- (2018, 115:-)

Efter 3 mån: 161:- (2018, 161:-)

Efter 2 år: 115:- (2018, 115:-)

 

blomma1011